Звіт про діяльність ГО «Громадський центр «Еталон» за 2016 рік

Молодіжний громадський центр «Еталон» здійснив перереєстрацію та з  13.09.2016  занесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій з новою назвою Громадська організація «Громадський центр «Еталон».  ГО «Громадський центр «Еталон» є правонаступником МГЦ «Еталон» та надалі продовжує діяльність згідно статутних завдань та мети організації.

Метою діяльності Організації є провадження просвітницької, наукової, культурної та освітньої діяльності, задоволення та захист законних творчих, духовних, екологічних, правових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів та громади, робота з демократизації і модернізації політичних та суспільних процесів задля сприяння розвитку громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення громадянського суспільства в Україні.

Напрями (цілі) діяльності Організації:

 • творча розробка і реалізація спеціалізованих програм, навчальних курсів, семінарів з економічної, підприємницької, соціальної, правової та політичної тематики;
 • втілення міжсекторальної співпраці громадських організацій, органів влади і самоврядування, бізнесу, освіти, засобів масової інформації та ініціативних груп;
 • сприяння залученню інвестицій у розвиток громадських ініціатив;
 • здійснювати дослідницьку та аналітичну діяльність;
 • організація та проведення творчих та культурних заходів;
 • впровадження в практичні заняття психологічних тестувань та консультацій;
 • пропаганда здорового способу життя, впровадження фізичної культури та спорту в соціально-побутову сферу;
 • представлення та захист інтересів молоді в органах державного управління та місцевого самоврядування;
 • налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій членів Організації і громади  та сприяння в реалізації їх спільних інтересів;
 • активне сприяння розбудові правової, демократичної держави;
 • сприяння мобілізації громадян для участі в обговоренні громадських проблем, в тому числі з правової,  екологічної, соціально–економічної та інших тематик;
 • інформаційно–просвітницька та матеріальна підтримка інших громадських  організацій та установ;
 • підвищення компетентності громадян у питаннях державного та місцевого управління;
 • залучення представників влади до конструктивного діалогу та співпраці з громадськістю з питань розвитку демократичного суспільства.

При організації діють структурні підрозділи:

Рада молодих підприємців. Основна мета — надання інформаційно-консультативної допомоги щодо започаткування власної справи та розширення діяльності підприємців та  розвитку Івано-Франківської Коаліції МСБ в регіоні . Організація круглих столів, форумів, проведення досліджень, впровадження навчальних програм за актуальними напрямами та з проблем підприємництва. Розробка рекомендацій та Регіональних та Національних програм та Стратегій  щодо покращення бізнес–клімату регіону та України.

Тренерсько-консультаційний центр. Проведення індивідуальних та групових консультацій з питань підприємництва, юриспруденції та податкового законодавства, бухгалтерського обліку, екологічної тематики. Проведення психологічних тестувань, консультацій та діагностики. Проведення соціально-економічних досліджень. Надається допомога у написанні бізнес-планів для підприємців та складанні стратегічних планів соціально-економічної розвитку  регіонів.

Центр міжнародної співпраці та євроінтеграції. Допомога у налагодженні контактів між організаціями та інституціями України, країн ЄС та інших держав для співпраці в різних галузях суспільного життя.

Організація є засновником Координаційної ради з питань надання допомоги населенню Івано-Франківської області під час надзвичайних ситуацій.

ГО «Громадський центр «Еталон» є партнером на регіональному рівні проектних ініціатив, з питань захисту прав громадян України, що реалізував Благодійний фонд «Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги». За 2016 рік надано інформаційно–консультативні та правничі послуги 566 особам з числа ВПО.

В 2015-2016 роках спільно з Благодійним фондом «Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги» організація взяла участь в інформаційній кампанії «Законна люстрація», в рамках якої проведено лекції для викладачів  та студентів-юристів івано-франківських вишів — Університету права ім. короля Данила Галицького та  Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ України (заходами  охоплено 118 осіб),  а також підготовлено та проведено 2 телевізійні передачі на тему «Законна люстрація  в Україні».

У 2013-2016 роках ГЦ «Еталон» спільно з Департаментом економіки Івано-Франківської ОДА та міжнародними партнерами з Республіки Польща та Естонії успішно реалізував проект «Підвищення якості та ефективності адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади» (грант ENPI/2013/312-518 від Представництва ЄС в Україні). Мета проекту — посилення потенціалу та спроможності центрів надання адміністративних послуг в Івано-Франківській області через співпрацю між НУО та місцевими органами влади. Цілі — забезпечення прозорості та доступності адміністративних послуг громадянам, впровадження інноваційних підходів до надання адміністративних послуг; поширення в Україні кращого вітчизняного та міжнародного досвіду для підвищення якості надання адміністративних послуг та участі громадськості у впровадженні адміністративних реформ.

У рамках програми  Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE–Україна)  «Розвиток спроможності українських бізнес-об’єднань, ТПП та аналітичних центрів щодо спільного формування та просування місцевого порядку денного бізнесу» з травня до жовтня 2016 року організація реалізувала проектну ініціативу «Розробка та впровадження Івано-Франківської «BUSINESS AGENDA».  Під час реалізації ініціативи відбулося 2 фокус–групи за участі  підприємців, органів влади та самоврядування та 2 круглих столи, проведено анкетування серед 250 підприємців. За результатами цих заходів, за консолідованої участі представників громадського сектору, було сформовано і представлено на місцевому та національному рівні Порядок денний «BUSINESS AGENDA» в м.  Івано-Франківську. Це напрацювання було вироблено на основі 17 вимог від бізнесу до місцевої влади, які були сформовані напередодні місцевих виборів та організована адвокаційна кампанія щодо реалізації напрямків, визначених в Івано-Франківській «BUSINESS AGENDA», в тому числі розробка пропозиції для Програми розвитку малого та середнього бізнесу в м. Івано-Франківську та «Стратегічного плану розвитку м. Івано-Франківська до 2020 р.» та Регіональної цільової програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018рр».

ГО «Громадський центр «Еталон» у співпраці з ГО «Івано-Франківський ІТ-кластер», Івано-Франківським міським центром зайнятості та Університетом права ім. Данила Галицького організував в м. Івано-Франківську 10 листопада 2016 року захід, що є складовою Всеукраїнської молодіжної акції вакансій та кар’єри «ДЕНЬ КАР’ЄРИ/ PROFITDAY». Цей проект — це цикл заходів, які охоплюють більше 15 областей України і поєднують у собі ярмарки вакансій, тренінги від провідних роботодавців та виставки всеукраїнських та регіональних компаній. Основною цільовою аудиторією проекту є молодь та внутрішньо переміщені особи. В заході взяло участь 215 осіб.

З жовтня 2016 року по квітень 2017 року  організація реалізує проект «Депутати для громади». Метою проекту є розробка та впровадження в м. Івано-Франківськ інтерактивного цифрового сервісу «Депутати для громади» задля покращення взаємодії громади та НУО з депутатами, моніторингу їх діяльності та полегшення доступу до публічної інформації. Проект реалізується Громадським центром «Еталон» у партнерстві з громадською організацією «Івано-Франківський ІТ-кластер» за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.