Звіт про діяльність ГО Громадський центр «Еталон» у 2017 році

Громадська організація «Громадський центр «Еталон» є правонаступником МГЦ «Еталон» та надалі продовжує діяльність згідно статутних завдань та мети організації.

Метою діяльності Організації є провадження просвітницької, наукової, культурної та освітньої діяльності, задоволення та захист законних творчих, духовних, екологічних, правових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів та громади, робота з демократизації і модернізації політичних та суспільних процесів задля сприяння розвитку громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення громадянського суспільства в Україні.

Напрями (цілі) діяльності Організації:

 • творча розробка і реалізація спеціалізованих програм, навчальних курсів, семінарів з економічної, підприємницької, соціальної, правової та політичної тематики;
 • втілення міжсекторальної співпраці громадських організацій, органів влади і самоврядування, бізнесу, освіти, засобів масової інформації та ініціативних груп;
 • сприяння залученню інвестицій у розвиток громадських ініціатив;
 • здійснювати дослідницьку та аналітичну діяльність;
 • організація та проведення творчих та культурних заходів;
 • впровадження в практичні заняття психологічних тестувань та консультацій;
 • пропаганда здорового способу життя, впровадження фізичної культури та спорту в соціально-побутову сферу;
 • представлення та захист інтересів молоді в органах державного управління та місцевого самоврядування;
 • налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій членів Організації і громади  та сприяння в реалізації їх спільних інтересів;
 • активне сприяння розбудові правової, демократичної держави;
 • сприяння мобілізації громадян для участі в обговоренні громадських проблем, в тому числі з правової,  екологічної, соціально–економічної та інших тематик;
 • інформаційно–просвітницька та матеріальна підтримка інших громадських  організацій та установ;
 • підвищення компетентності громадян у питаннях державного та місцевого управління;
 • залучення представників влади до конструктивного діалогу та співпраці з громадськістю з питань розвитку демократичного суспільства.

При організації діють структурні підрозділи:

Рада молодих підприємців. Основна мета — надання інформаційно-консультативної допомоги щодо започаткування власної справи та розширення діяльності підприємців та  розвитку Івано-Франківської Коаліції МСБ в регіоні . Організація круглих столів, форумів, проведення досліджень, впровадження навчальних програм за актуальними напрямами та з проблем підприємництва. Розробка рекомендацій та Регіональних та Національних програм та Стратегій  щодо покращення бізнес–клімату регіону та України.

Тренерсько-консультаційний центр. Проведення індивідуальних та групових консультацій з питань підприємництва, юриспруденції та податкового законодавства, бухгалтерського обліку, екологічної тематики. Проведення психологічних тестувань, консультацій та діагностики. Проведення соціально-економічних досліджень. Надається допомога у написанні бізнес-планів для підприємців та складанні стратегічних планів соціально-економічної розвитку  регіонів.

Центр міжнародної співпраці та євроінтеграції. Допомога у налагодженні контактів між організаціями та інституціями України, країн ЄС та інших держав для співпраці в різних галузях суспільного життя.

Організація є засновником Координаційної ради з питань надання допомоги населенню Івано-Франківської області під час надзвичайних ситуацій та проводила діяльність з лютого 2014 року до липня 2017 року.

З жовтня 2016 року по квітень 2017 року  організація реалізувала проект «Депутати для громади». Метою проекту є розробка та впровадження в м. Івано-Франківськ інтерактивного цифрового сервісу «Депутати для громади» задля покращення взаємодії громади та НУО з депутатами, моніторингу їх діяльності та полегшення доступу до публічної інформації. Проект реалізується Громадським центром «Еталон» у партнерстві з громадською організацією «Івано-Франківський ІТ-кластер» за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

З квітня по жовтень 2017року організація спільно з  Підкарпатською воєводською комендатурою добровільного корпусу праці реалізував успішно міжнародний проект в рамках Програми Erasmus+ «Міжкультурне прагнення Польщі, Грузії та України», за сприяння ЄС. Учасники з 11 по 16 вересня молодь  з Грузії, Польщі та України мала можливість зібратись в м.Жешов для спілкування та спільне проведення часу з метою   пізнання традицій, звичаїв та фольклору місцевостей та вивчення  культур один одного.

ГО «Громадський центр «Еталон» є партнером з Благодійного фонду «Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги» на регіональному рівні проектних ініціатив, з питань захисту прав громадян України. З вересня 2016 по лютий 2018року спільно реалізується проектна ініціатива «Вільні та чесні місцеві вибори», за сприяння National Endowment for Democracy, щодо тлумачення основ виборчого права в новостворених ОТГ. За 2017 рік надано інформаційно–консультативні та правничі послуги 415 особам та залучено до виїзних заходів у новостворених ОТГ- 1197 виборців. А 68 членів ДВК мали змогу прийняти участь у тренінговій програмі, організованою спільно з Івано-Франківським обласним осередком ВГО «Комітет виборців України».

Протягом 2017 року члени організації приймали активну участь в обговоренні та розробці «Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року (затверджена рішенням 16 сесії міської ради від 27.10.2017р. №276-16)

Активна участь була представників організації у розробці та схваленні «Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні». Прийняли участь та були спікерами 18-19 грудня2017року в Києві на Національній конференції «Партнерство та співпраця між державними органами влади та громадянського суспільства в Україні: успіхи чи виклики».