Консолідуємо зусилля бізнес–об’єднань та місцевої влади

В Івано-Франківську підбили підсумки проєкту з підтримки підприємницьких ініціатив на території сільських населених пунктів Івано-Франківської громади.

Так, впродовж вересня–жовтня 2022 року організатори заходів –  Громадська організація «Громадський центр «Еталон» у партнерстві з департаментом економічного розвитку Івано-Франківської міської ради та за сприяння Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ-Україна) – провели у селах Івано-Франківської громади низку зустрічей з представниками бізнесу з метою вироблення заходів для підтримки підприємництва. А результати були підсумовані та висвітлені під час круглого столу за участі бізнес-спільноти та міської влади.

Хоча малий бізнес і пристосовується до нового середовища, допомагає військовим, втім є більш нестійким до кризи, спричиненою війною, ніж великі підприємства та відповідно потребує більшої уваги і підтримки.

Для кращого розуміння специфіки викликів для малого бізнесу на селі в Івано-Франківській громаді виокремлено 6 груп:

1. Перша і ключова група проблем, спричинена війною, суттєво обтяжує поточну діяльність бізнесу, несе нестабільність та непрогнозованість ситуації:

  • важка ситуація з енергетичною системою та вимкнення електроенергії, що збільшує витрати бізнесу на оптимізацію виробничих процесів;
  • зменшення обсягів виробництва і реалізації та втрата каналів збуту й клієнтів;
  • зростання вартості життя та спад платоспроможності українців, зменшення попиту на товари і послуги, окрім найбільш необхідних;
  • ускладнена логістика;
  • дефіцит та здорожчання паливно-мастильних матеріалів.

2. Пошук ринків збуту та експортна діяльність.

Вказані питання пов’язані з попереднім блоком викликів. В Івано-Франківській громаді загалом та в її сільських населених пунктах абсолютна більшість підприємців та приватних компаній належить до мікробізнесу, що орієнтований виключно на внутрішній ринок. І хоча війна суттєво зменшила внутрішній попит, підприємці шукають нові ринки збуту, водночас відмічають труднощі щодо виходу на іноземні ринки, зокрема європейських країн. Так, дрібним бізнесам складно й дорого перепрофілюватися для адаптації до потреб європейського споживача та вимог цього ринку. Для підприємців-чоловіків немає можливості виїзду за кордон для налагодження партнерств і співпраці.

3. Фінансове забезпечення та майнові питання. 

Представники бізнесу відзначають обмежений доступ як до фінансових, так і майнових ресурсів. Ставки орендної плати за комерційні приміщення залишаються високими. При цьому, відсутнє комунальне майно, яке можна використовувати на прийнятних умовах. За таких обставин, дрібним бізнесам важко конкурувати з великими торговими мережами, де значно більші обороти.

4. Кадрове забезпечення.

Питання пошуку і найму працівників, які мають необхідні для бізнесу знання і навики, в Івано-Франківській громаді поставали і раніше – війна їх підсилила. Так, відчувається брак робочої сили, особливо, робітничих спеціальностей (ковалі, зварювальники, деревообробники тощо). Професійно-технічна освіта потребує реформування для того, щоб готувати молодь до сучасних вимог економіки. Наразі, як зауважують підприємці, система освіти є застарілою, отримані у навчальних закладах навики молодих спеціалістів не відповідають потребам і запитам роботодавців. Посилюються кадрові проблеми й через мобілізацію працівників, виїзд частини місцевого населення за кордон, залишаються люди в основному пенсійного віку.

5. Інформаційне та освітнє забезпечення.

Незважаючи на різноманітні напрями державної підтримки підприємництва, а також допомогу від міжнародних організацій і донорів, не завжди бізнес володіє інформацією про існуючі можливості. З іншої сторони, підприємці відчувають складнощі з підготовкою документів для участі в цих проєктах і програмах. Більшість учасників заходів у селах висловлювали побажання щодо запровадження на постійній основі фахових консультацій / навчань для допомоги у підготовці проєктних заявок й участі у грантових проєктах та інших програмах підтримки бізнесу (як державних та муніципальних, так і за участі проєктів міжнародної технічної допомоги).

Крім того, невеликому бізнесу складно зорієнтуватися в постійних змінах законодавства, постають питання, де і як оперативно отримувати необхідну інформацію, як убезпечити себе від порушень та ймовірних штрафів.

В якості ідеї запропонований варіант створення своєрідного єдиного вікна (єдиної точки доступу), куди може звернутися підприємець та отримати принаймні базову інформацію, що потрібно робити у тих чи інших ситуаціях, та фахові консультації щодо участі у зазначених програмах підтримки.

6. Взаємодія бізнесу і влади.

Питання комунікації «бізнес – влада» в сьогочасних умовах набуває особливої актуальності, оскільки ця взаємодія повинна бути максимально необтяжливою для підприємців. Передовсім йдеться про адміністративні процедури, пов’язані з веденням підприємницької діяльності (питання оформлення земельних ділянок, отриманні різного роду дозвільних документів, довідок тощо, питання звітування, сплати податків і т.д.).

В питаннях взаємодії з державною владою, зокрема податковою гілкою, підприємці відзначають суттєві спрощення адміністративних процедур. В першу чергу, цього вдалося досягти завдяки впровадженню електронного формату комунікацій – чимало опцій є в електронному кабінеті платника податків, постійно збільшується кількість цифрових сервісів на державному вебпорталі електронних послуг Дія та в його мобільному додатку. Все це значно прискорює та полегшує взаємодію бізнесу з владою, особливо за умов усунення суб’єктивного чинника при прийнятті рішень.

Втім все ще залишаються вимоги щодо оформлення паперових документів. І тут вже може спрацьовувати людський чинник. Як наслідок, обтяжливими і тривалими в часі є процедури надання органами влади окремих документів, які вимагаються (в т.ч. і з порушенням законодавства) для одержання адміністративних послуг. Як приклад, наводилася довідка про заборгованість зі сплати податків і зборів.

Але найбільше нарікань у бізнесу зараз викликає блокування податкових накладних, що є загальнонаціональною проблемою.

Якщо говорити про комунікацію бізнесу і влади в Івано-Франківській громаді, то тут діє Рада підприємців при виконавчому комітеті міської ради. Її склад сформовано ще до об’єднання і долучення сіл. Тому наразі доречним є розширення Ради підприємців та включення до її складу представників бізнес-середовища зі старостинських округів.

 Проєкт впроваджується за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ). Окремі думки, висловлені в публікаціях (під час заходу), зображають особисту позицію авторів і можуть не збігатися з поглядами уряду США та Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ).