Звіт про діяльність ГО ГЦ «Еталон» у 2018 році

Громадська організація «Громадський центр «Еталон» є правонаступником МГЦ «Еталон» та надалі продовжує діяльність згідно статутних завдань та мети організації.

Метою діяльності Організації є провадження просвітницької, наукової, культурної та освітньої діяльності, задоволення та захист законних творчих, духовних, екологічних, правових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів та громади, робота з демократизації і модернізації політичних та суспільних процесів задля сприяння розвитку громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення громадянського суспільства в Україні.

Напрями (цілі) діяльності Організації:

 • творча розробка і реалізація спеціалізованих програм, навчальних курсів, семінарів з економічної, підприємницької, соціальної, правової та політичної тематики;
 • втілення міжсекторальної співпраці громадських організацій, органів влади і самоврядування, бізнесу, освіти, засобів масової інформації та ініціативних груп;
 • сприяння залученню інвестицій у розвиток громадських ініціатив;
 • здійснювати дослідницьку та аналітичну діяльність;
 • організація та проведення творчих та культурних заходів;
 • впровадження в практичні заняття психологічних тестувань та консультацій;
 • пропаганда здорового способу життя, впровадження фізичної культури та спорту в соціально-побутову сферу;
 • представлення та захист інтересів молоді в органах державного управління та місцевого самоврядування;
 • налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій членів Організації і громади  та сприяння в реалізації їх спільних інтересів;
 • активне сприяння розбудові правової, демократичної держави;
 • сприяння мобілізації громадян для участі в обговоренні громадських проблем, в тому числі з правової,  екологічної, соціально–економічної та інших тематик;
 • інформаційно–просвітницька та матеріальна підтримка інших громадських  організацій та установ;
 • підвищення компетентності громадян у питаннях державного та місцевого управління;
 • залучення представників влади до конструктивного діалогу та співпраці з громадськістю з питань розвитку демократичного суспільства.

При організації діють структурні підрозділи:

Рада молодих підприємців. Основна мета — надання інформаційно-консультативної допомоги щодо започаткування власної справи та розширення діяльності підприємців та  розвитку Івано-Франківської Коаліції МСБ в регіоні . Організація круглих столів, форумів, проведення досліджень, впровадження навчальних програм за актуальними напрямами та з проблем підприємництва. Розробка рекомендацій та Регіональних та Національних програм та Стратегій  щодо покращення бізнес–клімату регіону та України.

Тренерсько-консультаційний центр. Проведення індивідуальних та групових консультацій з питань підприємництва, юриспруденції та податкового законодавства, бухгалтерського обліку, екологічної тематики. Проведення психологічних тестувань, консультацій та діагностики. Проведення соціально-економічних досліджень. Надається допомога у написанні бізнес-планів для підприємців та складанні стратегічних планів соціально-економічної розвитку  регіонів.

Центр міжнародної співпраці та євроінтеграції. Допомога у налагодженні контактів між організаціями та інституціями України, країн ЄС та інших держав для співпраці в різних галузях суспільного життя.

Діяльність організації за 2018рік

Громадська організація «Громадський центр «Еталон» – член БО «Всеукраїнська коаліція надання правової допомоги» за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів організувала в березні та липні 2018року заходи- 2 круглі столи щодо обговорення реформ виконання рішень в Україні, пошуку ефективних способів взаємодії між судами, виконавцями, громадянським суспільством, виявлення поточних проблем реформи примусового виконання та пошуку шляхів їх подолання.

Члени організації прийняли активну участь -обмінялись досвідом під час засідань круглого столу «Поводження з відходами, використання вторинних ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення» , в рамках проекту „ Німецько-українсько-молдовський учнівський обмін та екологічна експертиза вдовж берегів Дунаю: ефективний шлях сталого розвитку Українського Придунав’я.“( м.Ізмаїл. лютий м-ць)

З березня по грудень 2018 року оранізація спільно з Управлінням екології та природних ресурсів реалізувала проекту ініціативу «Менше сміття –краще життя». Основною метою проектної ініціативи є підвищення компетентності мешканців області щодо правильного поводження з побутовими відходами та впровадження процесу сортування (селекції) сміття на місцях, що сприятливо впливає на стан навколишнього середовища. Проведено виїзні навчальні семінари для різних цільових груп , круглі столи, конкурс плакатів на серед учнівського самоврядування області на екологічну тематику «Від відходів до доходів!»

З квітня 2018 по січень 2019 року організація, за підтримки «ПАТ «Миронівський хлібопродукт», реалізує проект«Село: Кроки до розвитку» (Західна Україна 2018). Основне завдання проекту: проведення інформаційної кампанії, залучення учасників, відбору конкурсних проектів для громадських організацій, ініціативних груп та підприємців чотирьох районів Івано-Франківської області (Тлумацький, Городенківський, Коломийський та Рогатинський райони) та трьох районів Тернопільської області (Монастириський, Збаражський і Бережанський райони) адміністрування відібраних 17 мікрогрантів бенефіціарів проекту.

З лютого 2018 по серпень2020рр ГО «Громадськийцентр «Еталон» розпочав реалізацію проекту «Світ карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат»(Донор: Європейський Союз через Орган управління СОП Польща-Білорусь-Україна ЄІС 2014-2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща )

Мета проекту: збереження культурної та історичної спадщини Карпат (традицій, ремесел, звичаїв, музики, архітектури) через:

– розвиток транскордонного співробітництва в управлінні культурними та історичними ресурсами Карпат шляхом створення мережі організацій, що здійснюють заходи в цій сфері.

– пропагування знань регіональних традицій, практик та дій, спрямованих на відновлення майстерності.

– підвищення компетенції окремих місцевих громад у сфері культурного управління регіоном.

В рамках реалізації проекту ПРОМІС, організація приймала активну участь у розробці низки документів, а саме: «Стратегія розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року” «Програми посилення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва у м. Івано-Франківську на 2019 – 2021р.р»

З червня місяця організація проводить грантовий супровід проектів «Навчимо 1000 дітей Arduino робототехніки в школах м. Івано-Франківськ» та проект проекту «EcoCity», за підтримки БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТЕПЛЕ МІСТО», та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УРБАН ПРОСТІР 100», що реалізуються спільно з Івано-Франківським міським центром науково-технічної творчості учнівської молоді, Інтернет- магазином beegreen.com.ua